Ressourcemodellen illustrerer hvilke tanker, ord og handlinger, der fører til

henholdsvis positive og negative følelser. Tanker og dialog over stregen

aktiverer positive følelser og under stregen aktiveres negative følelser.

Ressourcemodellen illustrerer hvilke tanker, ord og handlinger, der henholdsvis fører til positive og negative følelser. Tanker og dialog over stregen aktiverer positive følelser og under stregen aktiveres negative følelser.