Kan alle få noget ud af supervision? … Ja… og nej


Ja, det kan langt de fleste, men for nogle ER det faktisk tidsspilde. Selvfølgelig skal supervisor være kompetent, men det gør det ikke alene. Udbyttet handler også om supervisionsparathed hos den enkelte – og hvad er så det?

Supervisionsparathed handler om vilje og evne til refleksion, og det kan vi dele op i 4 niveauer:

Vide
Parathed på dette niveau er at være åben overfor ny viden, at drøfte teorier og være lydhør og modtagelig overfor andres opfattelser. Her genkender og forstår vi idéen og teorien. Det er ”de andre”, målgruppen og sagen, der i fokus. I perioder kan vi godt synes, vi kender det hele, men hvis man urokkeligt holder fast i noget gammelt og aldrig er modtagelig for nyt, bør man overveje om supervision er spild af tid.

Erkende
Når vi arbejder med andre mennesker, er der behov for, at vi udfordrer os selv. Erkende-niveauet kan være et stort gennembrud i den fagpersonlige udvikling. Mange forklarer det som AHA oplevelser. Pludselig indser man, at teorien også gælder for én selv, og på det tidspunkt, oplever mange en tørst efter mere. Nogle gange er det lettere at se andres behov for udvikling, men i sidste ende er det kun én selv, som kan gå vejen og her kan supervisionen være en fantastisk fødselshjælper.

Kunne
Skiftet fra erkende til at kunne, kræver færdigheder og handling, og supervisionen er et oplagt laboratorie til dette formål. Gennem videndeling og afprøvning af hypoteser udvikles idéer til strategier og handleplaner. Men en ting er ”sejl at sætte” et andet er ”skib at føre”. Den store udvikling ligger nemlig i at prøve tingene af, også selvom, det ligger uden for ens komfortzone. Vi skal ikke undervurdere værdien af handlingsplaner, selvom de i første omgang forbliver i skrivebordsskuffen. Alene det at lægge en plan er et godt bevis på parathed. Når den så bliver til handling, er det en stor tilfredsstillelse. Også selvom idéen kommer fra de andres sagsfremstilling under supervisionen.

Gøre
Du forstår teorien, du bringer dig selv i spil og du bruger det i din praksis, som du løbende forfiner og tilpasser situationen. Du oplever feedback, som en gevinst og du stiller nemt din viden og erfaring til rådighed, ikke for at hævde dig, men fordi du er tryg. At være på dette niveau er hverken statisk eller altfavnende, men kontekst og situationsbestemt. Det ved du – ligesom du kender betydningen af løbende fagpersonlig udvikling og supervision.

NB!
Vidste du, at jeg tilbyder onlinesupervision? Både individuelt og for grupper.

Læs mere om supervision her.

Tilmeld dig Nyhedsbrev her

Få værktøjer til personlig udvikling

Tak for din tilmelding