Konfliktmægling

Konfliktmægling / mediation er en effektiv metode til at løse konflikter, og det kan være en god investering. Personkonflikter på arbejdspladsen er nemlig opslidende og har i mange tilfælde negative konsekvenser, som rækker langt ud over selve konflikten. Personer i konflikt er nemlig ofte under et stort psykisk pres. Det gør, at de reagerer anderledes end de ellers ville have gjort. Nogle af de mest almindelige reaktionsmønstre er ulyst til at dele viden. Dertil kommer mistro og skepsis overfor ideer som kommer fra modparten/parterne, snak i krogene og øget sygefravær.

Kommunikationen mellem parterne er også under pres. Man misforstår hinanden, lytter ikke og hører måske noget andet end det, der er hensigten. For det meste er dette ikke særlig bevidst, men konflikten påvirker personernes evne til at tænke klart og objektivt. Derfor kan det være en god idé at søge hjælp gennem konfliktmægling.

Konfliktmægling, også kaldet Mediation, bruges verden over og er kendt for at være en af de mest effektive metoder til håndtering af personlige konflikter. Grunden til at Mediation er effektiv måden det foregår på. Processen sikrer, at begge parter kommer orde og at hver især tager ejerskab for de aftaler og løsninger, der findes frem til.

Krav til konfliktmægling

For at indgå i et forløb med konfliktmægling, skal de involverede parter have erkendt, at der en konflikt samt være indstillet på at bidrage til en løsning. Konfliktmægleren skal være neutral og uafhængig og må således ikke være en del af konflikten.

Hvordan foregår det

Ved første møde bliver parterne informeret om, hvad der kommer til at ske og hvilke spilleregler, der gælder for konfliktmægling. Herefter fortæller parterne hver især, hvordan de opfatter situationen og konfliktmæglingen er i gang. Undervejs får parterne hjælp til at få talt om tingene og åbne op for nye muligheder. En konfliktmægling forløber typisk over 3-7 sessioner.

Hvad nu hvis

Somme tider er det kun den ene part eller måske en helt tredje person, som oplever, at der er en konflikt. I de situationer er der behov for noget andet end konfliktmægling. Det kan f.eks. være konfliktrådgivning, kursus i konflikthåndtering eller en proces, hvor flere elementer af konflikthåndtering indgår i. Kontakt mig på tlf. 28183308 eller send en mail til info@annettbengtsson.dk og lad os tage en snak om, hvad der passer i din eller jeres situation.

Tilmeld dig Nyhedsbrev her

Få værktøjer til personlig udvikling

Tak for din tilmelding