Fremdrift i samtalen med ressourcemodellen

”Et skridt frem og to tilbage”. Det er hverdagen for mange, som afholder professionelle samtaler, og det kan være hårdt ikke at komme nogen vegne. I en travl hverdag er det vigtigt at opleve resultater af sin indsats ellers risikerer man at blive drænet for energi, for til sidst at blive helt udbrændt.

Med Ressourcemodellen får du en guide, som på en nem måde giver anvisninger til, hvordan du få større effekt af sin indsats og samtidig holde gejsten oppe.

Samler “sovsen”

Modellen, som er udviklet med inspiration fra Appreciative Inquiry, har været et fast element i min træning og undervisning i mange år. Igennem årene er den blevet forfinet og samler i dag en række samtaleværktøjer, som har vist sig at være effektive for rigtig mange. I statistisk materiale baseret på 587 deltageres evalueringer fra 2012 til 2017 har 83% oplyst, at ressourcemodellen har gjort stor en forskel både i samarbejdet og i kontakten med borgerne. I daglig tale har mange taget modellen til sig som en slags fælles sprog, hvor man hjælper hinanden med at kommunikere ”over stregen” og for nogen er det blevet en hel livsfilosofi. Som en medarbejder udtrykte det: ”Den samler sovsen”.

Sikrer fremdrift

Komplekse problemstillinger og svære udfordringer er et vilkår i socialt arbejde. Måske er det netop dette element, der for nogen driver motivationen. Det er spændende, og når det lykkes, er det en stor tilfredsstillelse at have gjort en forskel. Er der derimod ingen fremdrift, kan arbejdet omvendt føles tungt.

En del af de mennesker, vi møder, er ikke selv klar over, at de i deres tanker og adfærd har et negativt og problemrettet fokus. De er heller ikke bevidste om, at dette fokus er med til at fastholde dem i en situation, de ikke ønsker, og det er her, du kommer ind i billedet.

Sorterer og rydder op

Rent fagligt ved vi, at det er en lettelse og et skridt på vejen at sætte ord på de problemer, man er fyldt op af. Vi kan sammenligne med metaforen om skraldespanden, der skal tømmes.

Ligesom vi sorterer og bearbejder vores fysiske affald, så det ikke bare spredes og forurener, er der behov for, at den indre skraldespand tømmes på en bæredygtig måde. Både for os selv og for omgivelserne, og her kommer Ressourcemodellen ind i billedet.

Her får du 6 praktiske råd:

1. GIV INFORMATIONER OVER STREGEN

Forbehold og modstand skabes konkrete ord som f.eks. i ordet ikke.Tænk over alternativer, som i nedenstående eksempel.

Under stregen:                                                                   Over stregen:

Du skal ikke være nervøs.                                                  Du kan være helt tryg.

2.  UDSKIFT DEN BERØMTE PISK MED EN GULEROD

Trusler aktiverer negative følelser og skaber modstand.

Under stregen:                                                                  Over stregen:

Hvis du udebliver, bliver du trukket i ydelse (trussel).      Deltagelse i din handlingsplanen sikrer din ydelse.

3. GØR STATISKE PROBLEMER TIL AKTIVE UDFORDRINGER

Et problem kan nemt blive opfattet som statisk, noget man ikke kan gøre noget ved. Ved at nedbryde/udfolde problemet i udfordringer åbner du for muligheder for handling. F.eks. i udsagnet her: ”Jeg har så mange smerter”

Under stregen:                                                                   Over stregen:

Hvor har du ondt?                                                                Hvilke udfordringer giver det dig?

Under stregen:                                                                   Over stregen:

Jeg kan ingenting?                                                               Hvad vil du gerne kunne?

4. FIND RESSOURCEN I DÅRLIGE OPLEVELSER

Det kræver ofte store ressourcer at være i og overkomme svære problemer. Ved at spørge ind til ressourcerne anerkender du, at de er til stede og det bidrager til god selvfølelse.

Eksempel:

”Hvad gjorde du for at klare den mobning, du blev udsat for?”

”Hvordan har du fået kræfter til at klare al det?”

”Hvad, af det du gør, har du bedst erfaring med?”

5. BRUG DATID NÅR FORTIDENS OPLEVELSER FORSTYRRER DEN NUVÆRENDE SITUATION

Mange bruger nutidsverber om tidligere ubehagelige oplevelser. Det kan være, når oplevelsen stadig står i stærk erindring. Ved at reflektere nutidsudsagnene i datidsform hjælper du med at lægge afstand til problemet.

Eksempel

Udsagn: ”..og da jeg så kommer ind, står hun der i døren og overfuser mig”.

Reaktion: ”Hvad sagde hun?” Hvad gjorde du?

6. GÅ PÅ OPDAGELSE I ØNSKER OG BEHOV

Mange processer forsinkes fordi, vi for tidligt har fokus på løsninger, måske fordi man travlt og vil se hurtige resultater. Sker det, er der stor risiko for modstand. Hvis ikke allerede i samtalen, så længere ude i indsatsen, som enten bliver afbrudt eller fungerer skidt. Øv, det giver behov for en ny hurtig indsats og så er den onde cirkel godt i gang.

Bag enhver ulykkelig eller problematisk tilstand ligger der drømme og håb om en ny og bedre tilværelse. Hjælp borgeren med at udforske hvad, der f.eks. ligger bag udsagnet ”jeg vil bare gerne have et arbejde”. Det er nemlig de drømme og håb, som kan være med til at holde modet og motivationen oppe på vejen til at nå målet – at få et arbejde.

Kontakt Annett Bengtsson, hvis du vil høre om mulighederne for at arbejde videre med Ressourcemodellen. Email: info@annettbengtsson.dk eller tlf. 28183308.